Maker Space

May 18, 2022 1:00 PM

CLICK HERE

IN PERSON -

Cyflwyniad Gofod Creu Ffiws

Intro Ffiws Maker Space - Rhyl

About this event

Dyma gyfle arbennig i chi ddysgu sut i ddefnyddio offer Gofod Creu Ffiws.

https://www.hwbmenter.cymru/en/ffiws

O fewn Ffiws cewch ddefnyddio -

- Printer 3d

- Printer Mug

- Printer Crysau T / Dillad

Mewn partneriaeth a Costigan's CoWorking Space

Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru

This is an opportunity for you to learn how to use Ffiws Maker Space Equipment

Within Ffiws you can use -

- 3d Printer

- Mug Press

- T-shirts / Clothing Press

In partnership with Costigan's CoWorking Space

The Enterprise Hub is part Funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.